צוות המשרד
 050-569-7969
 דהאן אלון
 מתווך בתל אביב
 שלח דואר
 הצג נכסים של הסוכן

 054-986-4966
 איריס ליבוביץ
 מתווכת בתל אביב
 שלח דואר
 הצג נכסים של הסוכן

 052-3963656
 חיים נוריך
 מתווך בתל אביב
 שלח דואר
 הצג נכסים של הסוכן